הודעה יצירת קשר התקשר Waze
תמונת אוירה

סדנת לחמי בוטיק

5 שעות

לחם שאור דיאטטי
לחם אגוזים וחמוציות
לחמניות חמאה
בגט ארטיזן

חלה לשבת

בית הספר רשאי לשנות את מפרט וסדר השיעורים לפי שיקול דעתו.