הודעה יצירת קשר התקשר Waze
תמונת אוירה

סדנת עוגיות מרוקאיות

בית הספר רשאי לשנות את מפרט וסדר השיעורים לפי שיקול דעתו.