הודעה יצירת קשר התקשר Waze
תמונת אוירה

סדנת קינוחים לפסח

מפרט הסדנא יפורסם בהמשך...

בית הספר רשאי לשנות את מפרט וסדר השיעורים לפי שיקול דעתו.