הודעה יצירת קשר התקשר Waze
תמונת אוירה

סדנת שוקולד

מפרט הסדנא יפורסם בהמשך...

4 שעות
בית הספר רשאי לשנות את מפרט וסדר השיעורים לפי שיקול דעתו.