הודעה יצירת קשר התקשר Waze
תמונת אוירה

סדנת זילוף למתקדמים

מפרט הסדנה יפורסם בהמשך...

6 שעות
בית הספר רשאי לשנות את מפרט וסדר השיעורים לפי שיקול דעתו.